hero

Inspecties

Elektrische installaties zijn nog altijd een belangrijke oorzaak voor storingen, ongevallen en brand. Maar ook de ARBO-wet eist van u dat uw installaties veilig zijn en veilig gebruikt kunnen worden. Eliq heeft de kennis, ervaring en expertise in huis om uw elektrische installaties te inspecteren, onderhouden en beheren volgens de geldende normen en voorschriften. Voor inspectie en onderhoud zijn wij gecertificeerd. Lees hieronder wat wij voor u kunnen betekenen.

Keuring elektrische installaties

Werken met elektrische installaties kan risico’s met zich meebrengen. Met onze inspecties voldoet u aan:

 • Wettelijke zorgplicht volgens de Arbowetgeving
 • Eisen van uw verzekeringspolis

Na al onze inspecties ontvangt u uitgebreid inspectierapport met gevonden risico’s en eventuele aanbevelingen voor het verbeteren van uw installaties. Al onze inspecties en rapportages voldoen aan de eisen van verzekeringsmaatschappijen. Om de veiligheid te optimaliseren, is inspectie noodzakelijk en veelal vereist door verzekeraars. De verzekeraars eisen een SCIOS Scope inspectie. Alleen gecertificeerde inspectiebedrijven mogen een SCIOS Scope 8, Scope 10 of Scope 12 inspectie uitvoeren.

Veilig werken en voldoen aan de Arbowet. Ieder bedrijf moet zich aan deze regels houden. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties gelden de normen NEN-EN 50110 en NEN 3140. Hierin staan de bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud van laagspanningsinstallaties.

Leer meer over Nen 3140 keuring 

Een Scope 8 inspectie is een periodieke en gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw elektrische installatie. Doel van deze inspectie is het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de technische en veiligheid voorschriften (NEN 1010 – NEN 3140). U voorkomt grote schade door op tijd eventuele gebreken te ontdekken en daarmee komt de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar het resultaat is dat uw installatie langer meegaat
Leer meer over Scope 8

Een Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het brandrisico. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 “Beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel” In de NTA 8220 staat omschreven wat en hoe er moet worden beoordeeld.

Naast het keuren van het elektrisch materieel, kijken we naar de omgeving waarin uw medewerkers uw apparaten gebruiken. Denk aan verdeelinrichtingen, isolatie en verlengsnoeren. Leer meer over scope 10

De SCIOS Scope 12-inspectie is dé nieuwe inspectiemethode voor zonnepaneleninstallaties, ook wel Photovoltaïsche (PV-) installaties genoemd. De SCIOS Scope 12 inspectiemethode is een cruciale stap voorwaarts in de ontwikkeling van zonnestroom. In combinatie met een scope 8 inspectie voldoet u dat ook aan alle veiligheid voorschriften (NEN 1010 – NEN 3140). Hiervoor is door SCIOS het technisch document TD 18 ontwikkeld
Leer meer over Scope 12

Energiebeheer

Eliq inspectie helpt bedrijven met het verduurzamen en met besparen op energiekosten. Wij maken het inzichtelijk waarop u kunt besparen en tevens adviseren wij u over eventuele energiebesparende maatregelen, dit doen wij d.m.v.:

Waar, waardoor en hoe wordt uw elektrische installatie beïnvloedt. Waar zit de vervuiling door wat wordt het veroorzaakt? Met power Quality Analyse kunnen we deze oorzaken opsporen en kritisch analyseren en als uitkomst weet u of deze klachten worden veroorzaakt door de voeding of door apparatuur in uw eigen bedrijf.

Met de juiste meet apparatuur kunnen we gegevens verzamelen om problemen, vervuiling en energieverspilling in kaart te brengen.  “Meten is weten”

Met behulp van een datalogger kunnen we elektra, waterverbruik 24 uur per dag registreren, door deze op te slaan op een server (beveiligd) kunnen wij deze data met behulp van de juiste programma’s achteraf bestuderen en analyseren.

Als we het energie verbruik in kaart hebben gebracht wordt het duidelijk waar de mogelijkheden tot energiebesparing liggen.

Advies

Door de onafhankelijke opstelling zijn wij in staat om gericht en objectief adviezen te geven over veilige elektrotechnische installaties, energiebeheer en bezuinigingen en preventief onderhoud. Op basis van de jarenlange ervaring en expertise en onze actuele kennis van wet en regelgeving kunnen wij U bij staan met gedegen en goed onderbouwd advies.

Een advies op maat om uw gebouw energiezuiniger te maken is een must. Door passende maatregelen te nemen dalen de kosten en stijgt de waarde van uw gebouw

Wij kunnen een compleet ontwerp van ontwerp van elektrotechnische installatie verzorgen, beoordelen en uitwerken tot goed doordacht veilig en energiezuinig plan.

Het toepassen van slimme technieken geeft meer mogelijkheden tot comfort en zal verregaande energiebesparingen opleveren deze zijn o.a.

 • LED-verlichting
  • Downlighter voor gangen en toiletten
  • LED-panelen voor kantoren
  • Lijn verlichting voor bedrijfshal en winkels
  • Waterdicht tubes voor stallen
 • Beweging sensoren
  • Op plaatsen waar de verlichting bij afwezigheid van personen mag worden uitgeschakeld of gereduceerd in licht niveau
 • Innovatief schakelen
  • WiFi schakelaars en bluetooth technieken geven ongekende mogelijkheden tot besparende schakelingen voor veel apparaten voor algemeen gebruik
Offerte aanvragen Binnen 24 uur Direct bellen Offerte aanvragen