hero

Consultancy

Eliq gaat opdrachten aan op uiteenlopende manieren.

 1. Per uur factureren. ( consultancy tarief )
 2. Aandelen participatie ( + laag uurtarief)
 3. Percentage van het behaalde resultaat.(+ laag uurtarief)

Door het doen van beloften over de te bereiken resultaten, weten de ondernemer en zijn organisatie van tevoren precies welke doelen er bereikt kunnen worden.

 

“Je hoeft niet groot te zijn om grootse dingen te doen”

Mijn beloftes

 • Meerwaarde creëren voor een onderneming
 • Kennis en cultuur worden een merk
 • Het bedrijfsproces van de klant is belangrijker dan de prijsdiscussie
 • Kwaliteit is verweven in de cultuur en organisatie
 • Productontwikkeling ontstaat uit een focus op de bedrijfscultuur
 • Focus op de lange termijn

Het effect van de beloften:

 • De onderneming onafhankelijk maken van de ondernemer.
 • Samenwerking en noviteiten worden als eerste aangeboden.
 • Prijs is een minder belangrijk punt bij verwerven van opdrachten.
 • De kennis van klant processen vormt een belangrijke USP.
 • Kwaliteit wordt nooit ter discussie gesteld.
 • Vooraan staan bij mooie projecten en ontwikkelingen in de branche.
 • Personeel vindt het bedrijf uitdagend om te komen werken.
 • Focus op lange termijn.
 • Rust en continuïteit in de onderneming.

Eliq start met een interne en externe bedrijfsanalyse uit alle beschikbare middelen. Deze zijn gericht op het bedrijf en betreft alle middelen die aanwezig zijn binnen en buiten de organisatie.

De interne analyse wordt gebruikt om de interne omgeving van een onderneming te analyseren. Het gaat hierbij om het achterhalen van sterke en zwakke factoren waar de onderneming een directe invloed op heeft.

De externe analyse, is alles waar de onderneming geen directe invloed op heeft.

Dit wordt de situatieanalyse genoemd hieruit ontstaat een Business plan met een actie plan dat in kaart brengt wat de behoefte van de ondernemer en zijn organisatie zijn


Het stappenplan:

  1. Interne analyse
  2. Externe analyse
  3. Businessplan
   1. Markt in beeld
   2. Marketing doelen
   3. Benodigde middelen
   4. Beoogde strategie
   5. Financiële onderbouwing
   6. Implementatie
  4. Actieplan
 • Zeg wat je doe
 • Doe wat je zeg
 • Maak het controleerbaar

Kwaliteitszorg is voor efficiënt werken een absolute must.

Eliq heeft een systeem ontwikkeld dat beslismomenten in organisaties vastlegt en beheersbaar maakt.

 1. Opbouw kwaliteit systeem
  1. Management kwaliteitssysteem
  2. Primaire bedrijfsprocessen
  3. Ondersteunende processen
  4. Veiligheid management
  5. Formulieren beheer
 2. Integreren in organisatie
 3. Certificeren

Een overzichtelijk systeem is de basis van marketing. Als je bedenkt dat dit systeem van marketingactiviteiten zich richt op het behalen van jouw doel op de lange termijn.

 1. Marketing onderzoek
 2. Marketing strategie
 3. Marketing mix
 4. Marketing jaarplan

Met een commercieel plan werkt Eliq een gedegen marketingplan uit tot resultaten

 1. Opzetten sales organisatie
 2. Stellen van doelen
 3. Organiseren van sales team
Offerte aanvragen Binnen 24 uur Direct bellen Offerte aanvragen